De landingspagina en waarom deze zo belangrijk is

Een landingspagina is een pagina binnen een website waarnaar vanuit andere media wordt doorverwezen; bijvoorbeeld een link vanuit een Google AdWords campagne. Een landingspagina zorgt dus voor meer conversie. Maar waarom is dat én waar moet een goede landingspagina aan voldoen?

Bezoekers kunnen natuurlijk ook richting een homepage of een productpagina worden gestuurd, maar als een landingspagina nauwkeurig aansluit bij een advertentie hoeft de bezoeker minder moeite te doen om zich te oriënteren. Bij websites ligt de focus te vaak én te snel op een product of een dienst, terwijl de bezoeker meer geïnteresseerd is in een oplossing voor het probleem. Wat zijn de voordelen hiervan?

Nu komt de landingspagina in beeld, want zo’n pagina is een verbinding tussen een advertentie waarmee aandacht wordt verkregen én een aanbieding die desbetreffende website heeft. Vaak is de landingspagina niet terug te vinden in een menu, omdat deze pagina speciaal gemaakt is om bezoekers te ontvangen die op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Deze speciale pagina wordt dus niet gemaakt om beter vindbaar te zijn. Om beter vindbaar te zijn in verschillende zoekmachines kunnen het beste artikelen worden gebruikt: contentmarketing.

De voordelen van landingspagina´s

  • Omdat een landingspagina aansluit bij een advertentie hoeft een bezoeker niet te zoeken of na te denken. Hierdoor zullen er minder bezoekers afhaken en juist meer bezoekers zijn die de boodschap op deze pagina lezen.
  • Google AdWords kijkt naar de relevantie van de landingspagina en de Google AdWords advertentie. Hoe dichter deze twee bij elkaar liggen, des te beter de beoordeling is en des te minder men hoeft te betalen voor een “klik”. Een goede landingspagina bespaart dus advertentiekosten.
  • Omdat de bezoeker stapsgewijs overtuigd wordt is de kans op slagen groter. De conversie gaat omhoog en men ontvangt meer aanmeldingen, aanvragen, leads, etc.

Tips voor een goede landingspagina

Zorg dat de boodschap in eerste instantie aansluit bij de advertentie. Een totaal andere titel van een landingspagina lijkt misschien grappig, maar het doel is niet om aandacht te trekken, dat wordt door de advertentie gedaan. Het gaat om overtuiging en vertrouwen.

  • Overtuig met voordelen voor bezoekers. Géén lijst met specificaties en teksten als “Geld besparen doe je met….”, “Je houdt tijd over, omdat….”, maar focus op concrete voordelen.
  • Houdt het overzichtelijk en zorg voor zo min mogelijk ruis. Alle elementen die niet direct meewerken als verbinding tussen advertentie en aanbieding kunnen dus achterwege gelaten worden.
  • Het is belangrijk dat men het voor de bezoekers simpel houdt. Eén doel, één call to action. Daarmee wordt niet één button bedoeld. Er mogen gerust meerdere buttons getoond worden, zolang er maar één doel aan verbonden is. Het beste doel is een pagina waarop men iets meer ingaat op wat men aan te bieden heeft, meer achtergrondinformatie, referenties, reviews, specificaties en voorbeelden.

Het succes meten

Met behulp van Google Analytics is het succes van een landingspagina goed te meten. De basisvraag hierbij is: “Hoeveel bezoekers komen er binnen op de landingspagina en hoeveel bezoekers gaan er naar de product- of dienstpagina?” Hoe groter het aantal bezoekers dat doorklikt, hoe beter. Eventueel kan de content bijgesteld worden om te kijken of dit invloed heeft op dit aantal.

Soms kunnen kleine aanpassingen zoals de tekst van een button al veel verschil maken. Men kan zelfs A/B-testen uitvoeren om de pagina te optimaliseren.